ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีตอนรับศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สหสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน "Startup Business in Digital Economy & Chiang Mai Smart City" วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น.—12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่